Sleutelwoorde

, , ,

Die kennisgewing sê: Die eerste sameroep is agt uur en die tweede en finale een, om nege uur en toe begin ons twintig oor nege. Daardie prosedure van vergaderings hier, kan ek nog nie kleinkry nie. Waarom nie eenvoudig sê die vergadering begin stiptelik om nege nie. As vergaderings, stiptelik moet begin, sal ‘n deel van die plaaslike kultuur, die gespot, dat hulle nie stiptelik kan wees nie, verdwyn. Ek het ‘n idee, dat daardie uur, wat sommiges, voor die aanvang daar sal wees, slegs is, om te koukus vir die nuwe bestuur of vir ou bekendes, wat mekaar af en toe sien, om ‘n kuier, in te kry.

jaarverg 1

jaarverg 4

Afgelope Sondag, was weer die algemene jaarvergadering, van die plaaslike kooperasie Carlos Pfannl. Die normale prosedures, soos seker, internasionaal is. Vir my, die enigste ooglopende verskil is, dat ‘n buitestaander, maw iemand wat nie op die bestuur is of enige aspirasies het, om daarop te dien nie, as voorsitter van die vergadering gekies word.

jaarverg 2

jaarverg 3

Die normale agenda, volg redelik fluks. Jaarverslag, word vinnig gelees, beduidend, die 215 nuwe lede, wat gedurende die jaar toegelaat is, waarvan 58 vrouens is. Ek dink die grootste persentasie, van hierdie nuwe lede, is nuwe inkommers vanaf Duitsland en Europa. Wat aandui, hoe groot die ontevredenheid in daardie wêrelddeel is, oor wat daar aan die gang is. Onthou ook, dat die kooperasies, hier, dieselfde rol vervul as banke en dat die mense, hulle geld hier belê, omdat dit gerieflik, naby is.

jaarverg 5

Die finansiële verslag en die balansstaat, is vir iemand, wat standerd 6, se laaste eksamen, 30% vir boekhou gekry het, steeds Grieks. Veral omdar die syfers baie miljoene beloop. Genadiglik, kon ek na standerd 6, oorslaan na Aardrykskunde.

jaarverg 6

jaarverg 7

Die verkiesing van die nuwe direksie, ‘n direkteur word vir 2 jaar gekies, maar kan herkies word, duur ‘n rukkie. Die stembriefies, se tel, word onder die wakende oog, van ‘n komitee, wat ook spesiaal gekies is, gehou. Terwyl dit aan die gang is, word daar voortgegaan, met die bespreking van die algemene items, op die agenda.

Vir my, steeds verstommend, is die goeie samewerking, tussen die Duitse en Paraguaanse kultuur groepe en die hartlikheid, wat daar bestaan. Drie tale, is ter sprake. Duits, Spaans en Guaranie, die plaaslike taal. Indien iets vir iemand, nie duidelik, is nie, word dit in sy moedertaal verduidelik. Die enigste ou Afrikaner, moet tussen die Duits en Spaans, sy verstaan kry. ‘n Groot voorreg, om lid te wees, van so ‘n gemeenskap en ‘n begeerte, wat nooit verwesenlik sal word nie, om aan te toon, hoe dit wel gedoen kan word, as mense respek vir mekaar het.

Die laaste punte, onder algemeen, is redelik saai en onbelangrik. Die reuk van die braaivleis, wat nou die hele omgewing omvou, raak nou baie meer belangrik. Die speekselkliere en die grommende maag, herinner dat ontbyt lank terug was.

jaarverg 8

Van die ongeveer 1800 aktiewe lede, het 111 die vergadering bygewoon en 150 het die lekker braaivleis en slaai geniet, so ook die bier. O, ja, onthou alles was op die huis. Ongeveer 40 van die tantes, was dus nie lus, om die Sondag, kos te maak nie.

Met die groetslag, sê Sigmar, ons sien mekaar, dan seker, weer volgende jaar.

Hasta la proxima.