Sleutelwoorde

So, lees ek, ‘n week of wat gelede, van die slim Engelsman se kommentaar op Bakkiesblad, van hoe goed die Suid-Afrikaanse vrouens en kinders, destyds in die konsentraskiekampe, behandel was. Daar is skynbaar, tot briewe aan die Engelseregering geskryf, om hulle te bedank, daarvoor.

DSCN4535

Ongelukkig, vir die arme drommel, wat in dié droom, van uiterste onkunde, leef,  het ek sopas ‘n afskrif, van ouma Lizzie se kampherinneringe, onder oë gehad. Nou, enigeen, wat vir Anna Elizabeth Coetzee, gebore Mentz, geken het, sal weet dat sy, niks anders, as net die waarheid sou neerskryf nie.  Om aanhalings, hier te verwoord, sal geen doel dien nie, maar die skande, van daardie nasie, wat veronderstel is om een van die beskaafdste volke op aarde te wees, sal vir altyd ‘n klad op hulle naam wees. Die rol, wat ons eie mense, die sogenoemde “hanskakies en hensoppeers” gespeel het, in hierdie traumatiese episode, van die Suid-Afrikaanse geskiedenis, kan ook nie gering geskat word nie. ‘n Duidelik waarneembare tendens, wat hom herhaal, in die situasie, van die hedendaagse politiek.

kamp 3

kamp 2

Soos die toeval dit wil he, het ons onlangs, ook hierdie boek te lese gekry. ‘n Merk vir die Eeue, deur T.C. Pienaar. Nasionale Pers, Beperk. 1938.Tweede Druk. Skryfster van Verlate Vlaktes. ‘n Boek, wat die situasie, wat destyds geheers het, noukeurig beskryf. ‘n Deel van die Suid-Afrikaanse geskiedenis, wat deur baie, geignoreer word.  In beide hierdie stukke, is ‘n groot kenmerk, die gevoelloosheid en skandelike gedrag, van die Britse offisiere, met enkele uitsonderings na, in hulle optrede teen weerlose vrouens en kinders. Male, sonder tal, is hulle gesteun deur die “hanskakies en hensoppers”. Die Suid-Afrikaanse vrouens, was die groot oorwinnaars,  van daardie stryd.

kamp 1

Die beleid, van die eens, beskaafdste en grootste nasie, om die oorlogstaktiek te verander en die stryd teen die magtelose vrouens en kinders te voer, kan hulle seker baie trots maak. Die wrewel, wat vandag nog heers, teen die optrede van Hitler, wat sy lesse, by hierdie goeie leermeesters ontvang het, én die prys, wat die Duitsevolk, steeds moet betaal, bewys die skynheiligheid, wat oor die wêreld, en veral onder die Engelse, heers.

0ngelukkig, heers daardie ontkenning ook vandag, maar ‘n ander ontkenning. Die ontkenning van ‘n oorlog, wat wel gevoer word.

Hasta la proxima.

Ou foto’s by Google gekry