Kom die kennisgewing, so 2 weke gelede. Ja, dit is hoe dit gedoen word, deur SMS’e.  Sondag 24 April. AJV van die plaaslike koöperasie, Carlos Pfannl. By die sportklub van Carlos Pfannl.Die eerste sameroeping om 8 uur en die vergadering, sal om 9 uur begin, ongeag, hoeveel lede teenwoordig is. Ek verstaan nie die rede van die eerste sameroeping nie, dalk was dit om vroeër op ´n perd te spring en gou nog lede te gaan soek, om ´n kworum te kry. Ja, Sondag is ook die dag om sulke vergaderings te hou.  Die enigse dag van die week, wat die werk, effe,  eenkant gehou word, behalwe oestyd, dan is daar geen verskil tussen Sondag en enige ander dag nie.

DSCN1449

DSCN1422

Stiptelik 8 uur, hou ek stil. Teken tweede, die ledelys. Hier en daar staan ´n paar rond en gesels. Die uur, net ´n goeie tyd vir geselsies maak. ´n Interessante samestelling van die lede. Eintlik drie verskillende kultuurgroepe. Die ou Duitse burgers en hul nageslag, bekend as die Koloniste, hulle taal, ´n mengsel van Duits, Spaans en die inboorlingtaal, Guarani. Dan ´n groep nuwe Duitsers, ek sien elke week nuwe gesigte, wat almal lede is. Die koöperasie, dien ook as bank, en om jou geld,  daar te belê, moet jy ´n lid wees. Hierdie mense, praat hoofsaaklik Duits en bietjie Spaans. Hulle, of die meeste,  is ook nie juis ekonomies aktief nie, maar hulle beleggings, is ´n groot finansiële inspuiting, vir die koöperasie. Die derde groep, Paraguane, praat hoofsaaklik Spaans en Guarani. Die enkele Suid-Afrikaner, kan nie as ´n groep beskou word nie. 1403 lede, waarvan 124 die vergadering bygewoon het.

DSCN1427

DSCN1434

So tien oor nege, roep die president, die lede tot orde, verwelkom almal en gaan onmiddelik oor om ´n voorsitter en sekretaris, vir die vergadering te laat kies. Dít is ook die kultuur hier. Weet nie hoekom hy, die president, nié die vergadering kan lei nie? Daarna, volg die prosedures mekaar, soos ons daaraan gewoond is. Die finansiële verslag, ´n doolhof van syfers. Slegs ´n deskundige, kan werklik, daarvan, kop of stert uitmaak. Die interessantse is, om die vorige jaar se syfers, te vergelyk, dan kan daar dalk besef word, wat min of meer aangaan. Gedrukte jaarverslag, met die toestroming van Duitsers, wat nie Spaans magtig is nie, nou beskikbaar in Spaans en Duits. Lyk my daar was te min van die Duitse uitgawes, toe ek een soek, om die twee saam af te neem, kry ek nié een nie.

DSCN1435

DSCN1438

´n Paar interessante syfers: Die koöperasie, het 1430 lede, waarvan baie kleinboere is. Die afgelope jaar, is 10 200 ton veevoer vervaardig, 2 500 ton hoendervleis is verkoop en die lede, is die versekering gegee, dat die hoenders nié ingespuit word nie. 2 800 ton soja, 82  ton koring en 8 000 ton mielies, waarvan die meeste vir die veevoer gebruik word, is gelewer. 3 500 ton organiese suiker, is uit die bedieningsgebied vervaardig. Die vervaardiging daarvan, het die koöperasie, by ‘n naby geleë  suikerfabriek beding. Die wêreldwye verlaging in die prys van suiker, het die oprigting van ´n eie suikermeule, vertraag. Die planne vir die oprigting daarvan, is gereed, sodra die wêreldekonomie, tekens van oplewing toon.

DSCN1440

Die verkiesing van die nuwe direkteure, lewer geen verrassing nie. Klem word gelê dat daar stappe gedoen sal moet word, om skulde, wat skynbaar nie betaal kan word nie, te verhaal. Die swak ekonomie, het ´n nadelige invloed.

DSCN1442

Die laaste punte , onder algemeen, op die agenda, is duidelik nie meer baie belangrik nie. Weet nie of dit die reuk van die braaivleis is, wat deur die oop vensters kom nie,  heelwat lede staan buite en gesels, nadat hulle, ´n draai geloop het. Volgende jaar sal die meeste weer daar wees.

Hasta la proxima