Die laaste huisie waar die Jonese gewoon het.

Om met hierdie Jonese te kompeteer, was baie maklik, veral in hul latere jare. Met slegs die
nodigste, het hulle deur die lewe gegaan. Hulle het egter so ´n indruk gemaak op die omgewing,
dat 20 jaar na hulle vertrek, die plaaslike mense steeds met groot waardering praat van
“el missionero dentista” (die tandarts predikant).

Archie en Ruth Jones het ´n gevestigde lewe gelei in St Petersburg, Florida in die VSA. Hulle het
´n lewe van gemak en gerief opgegee om hier, die Woord te kom versprei en ´n verskil te maak
aan die lewe van die armes. In 1956 het Archie, op 40 jarige ouderdom, na ´n ernstige siekte,
besluit dat hy geroep is om in Suid-Amerika te kom sendingwerk doen. Dit het beteken dat hul
2 oudste kinders moes bly en die twee jongstes, die 3- en 4 jarige Mark en Steven saam met
hul ouers na Suid-Amerika sou kom. Na 3 jaar se studie in die teologie by die Clearwater
Bible College in Florida, was hulle gereed om die tog aan te pak. Op een van hulle besoek hierna,
het Archie ´n kursus in tandheelkunde gedoen, omdat dit ´n makliker manier was om kontak met
die plaaslike bevolking te maak.

Hulle het ´n gebruikte Buick stasiewa gekoop en die reis aangepak tot in Costa Rica, waar hulle
´n 3 maande kursus in Indiaan tale moes volg. Van Costa Rica is hulle na Venezuela per boot en
het hulle vir 3 jaar onder die Carabao Indiane gewerk by die plekkie Uverito. Daarna was hulle
in Santa Barbara in Guatemala tot 1966. In 1967 het hulle na Paraguay gekom en hulle laaste
jare in hierdie gemeenskap deurgebring.  Archie aan die beweeg, per motorfiets of per muil.

Hier het hulle aktief die Evangelie verkondig, terwyl Archie sy tandartswerk voortgesit het,
hoofsaaklik die trek van tande, totdat hulle in 1988 gedwing was om na Asunción te gaan as
gevolg van Archie se swak gesondheid, waar hy in 1992 oorlede is. Ruth is in 1996 oorlede.

Die vier dogters wat hulle hier aangeneem en as hul eie grootgemaak het, asook die ontberinge
wat hulle moes deurstaan, om ´n groot taak te verrig, kan as voorbeeld dien.

Hasta la proxima